Model Absolwenta Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jak coś pozytywnego, oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego., choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego.

Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

NASZ  ABSOLWENT:

 1. Dąży do doskonałości:
  - odróżnia dobro od zła,
  - jest otwarty na drugiego człowieka,
  - jest wolny od nałogów.
 2. Zgodnie współdziała z innymi:
  - potrafi żyć w grupie rówieśniczej,
  - zna zasady porozumienia się z ludźmi,
  - bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie,
  - ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, świata.
 3. Uczestniczy w życiu kultury:
  - rozwija wrażliwość intelektualną i inwencję twórczą,
  - aktywnie i mądrze poznaje otoczenie.
 4. Współdziała z przyrodą:
  - rozumie potrzebę kontaktu z przyrodą,
  - szanuje przyrodę i rozumie potrzebę ochrony środowiska.
 5. Korzysta z dóbr i zasobów informacyjnych naszej cywilizacji:
  - zna źródła wiedzy,
  - potrafi planować działania i dokonywać wyboru metod osiągania celu.
 6. Jest przygotowany do następnego etapu nauki.
 7. Dąży do osiągnięcia sukcesu.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home Absolwenci Model absolwenta