Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej

- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU SZKOŁY

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

2. Uczniowie dojeżdżający po wyjściu z autobusu udają się do szkoły i tam opiekę nad nimi sprawuje wychowawca.

3. Po dzwonku na lekcje uczniowie, którzy nie mają zajęć, czekają na wychowawcę i razem udają się na zajęcia.

4. W świetlicy przebywać mogą uczniowie w czasie wolnym od zajęć, w czasie ustalonych zastępstw lub przed rozpoczęciem bądź zakończeniem zajęć lekcyjnych.

5. Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem są zobowiązani do przebywania w świetlicy po zajęciach.

6. Zabronione jest samowolne opuszczanie świetlicy.

7. Wyjście na boisko szkolne jest tylko i wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy.

8. Uczeń dojeżdżający autobusem, który opuszcza teren szkoły pod opieką rodziców (prawnych opiekunów), powinien zgłosić się do wychowawcy. Jeżeli uczeń opuszcza teren szkoły pod opieką innych osób, powinien przynieść kartkę ze zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na opuszczenie terenu szkoły ze wskazaniem osoby, która przejmuje opiekę nad dzieckiem, datą i czytelnym podpisem.

9. W wyjątkowej sytuacji uczniowie dojeżdżający i miejscowi w czasie wolnej lekcji lub po skończeniu zajęć, za zgodą wychowawcy świetlicy mogą załatwić różne sprawy poza terenem szkoły, ale zobowiązani są do przyniesienia kartki ze zgodą od rodziców (prawnych opiekunów) na wyjście dziecka, z czytelnym podpisem rodziców (prawnych opiekunów) i datą.

10. W świetlicy należy dbać o porządek, czystość i sprzęt. W jej pomieszczeniu nie wolno grać w piłkę, jeździć na hulajnogach i rolkach.

11. Gry, czasopisma i sprzęt wydawane są za zgodą wychowawcy. Po zakończonych zajęciach wszystkie rzeczy odkładamy na miejsce.

12.W świetlicy prowadzone są dyżury. Dyżurni wyznaczani są w danym dniu na określone godziny.

13. Dyżurni mają za zadanie dbać o porządek w świetlicy.

14. Uczniowie przebywający w świetlicy powinni być koleżeńscy, uczynni i otaczać opieką młodszych i słabszych.

15.W świetlicy obowiązuje szkolny ,,savoire-vivre” (zał. 1 do Regulaminu Szkoły).

16. Uczniowie, którzy w czasie wolnej lekcji chcą korzystać z biblioteki, są zobowiązani o tym poinformować wychowawcę świetlicy.

17. Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych nie bawią się na tarasie szkolnym, a bawiąc się na boisku przestrzegają znanych i ustalonych zasad bezpieczeństwa.

18. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu będą wyciągnięte konsekwencje wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2010r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home Statut i dokumenty Statut Regulamin świetlicy